Looproute onderzoek

In november 2018 hebben 13 Friese gemeenten het “Charter for Walking” ondertekend. Door het tekenen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Meer inclusieve mobiliteit
  2. Goed ontwerp en zorgvuldig beheer van straten en andere openbare ruimte
  3. Overal een dicht en samenhangend netwerk van looproutes
  4. Bijpassend grondgebruik en ruimtelijke ordening
  5. Minder hinder en gevaar door rijverkeer
  6. Minder (angst voor) criminaliteit
  7. Meer ondersteuning vanuit overheden
  8. Ontwikkeling van een loopcultuur

Om navolging te geven aan het charter is er door Voetlicht een inventarisatie gemaakt van knelpunten in de gemeente op een paar looproutes. De knelpunten worden in deze rapportage benoemd en er wordt een aanbeveling gedaan hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden.

De knelpunten kaart per gemeente

Smallingerland

Opsterland

Achtkarspelen

Weststellingwerf

Ooststellingwerf

SudWest Fryslân

NoardEast Fryslân

Tytsjerksteradiel

Waadhoeke

Dantumadeel

Harlingen

Leeuwarden

Heerenveen

Rapportages per gemeenten

In deze map staat per gemeente de uitgewerkte rapportage met ook een aantal specifieke aanbevelingen.