Wat is voetlicht?

Lopen is de meest universele vorm van verplaatsing. Tegelijk is het een manier om mensen te ontmoeten, om te ontspannen, de conditie op peil te houden en de omgeving van nabij te beleven.

Wereldwijd maken steeds meer gemeenten ruimte voor de voetgangers. Mooie publieke ruimten waarin veel mensen verblijven vormen een belangrijk uithangbord voor de kwaliteit en het imago van een stad of dorp. Lopen is goed voor de lokale economie, voor de gezondheid, voor de mobiliteit en voor het milieu.

Toch zijn er nog veel meer overheden, waar het lopen nog niet of nauwelijks voorkomt in relavant beleidsnotities. Ook blijken voetgangers overmatig voor te komen in de ongevalsstatistieken. Niet in de officiele statistieken, maar wel in die van de Spoed Eisende Hulp of bij de ambulance diensten.

Al met al de hoogste tijd, dat lopen en ook de belangen van voetgangers en wandelaars meer onder de aandacht komt en worden behartigd. Voetlicht zet zich actief in voor een loopvriendelijke omgeving.

Voetlicht is een een beweging, project, community of hoe je het maar wil zien, wat activiteiten opstart om het loopbeleid verder te brengen. Daartoe worden er onderzoeken uitgevoerd naar looproutes, lokaal actieven betrokken bij een buurtschouw en gemeenten geinfomeerd over knelpunten en voorzien van gevraagd en ongevraagd advies over het lopen in de gemeente.

Voetlicht wordt uitgevoerd onder de vlag van de belangenbehartiging van Wandelnet.

Logo van Wandelnet

In Fryslân heeft het ROF (Regionaal Overlegorgaang verkeersveiligheid Fryslân) zich sterk gemaakt dat bijna alle gemeenten het Charter For Walking hebben ondertekend. Met een subsidie maakt het ROF het mogelijk dat Wandelnet onder de naam Voetlicht specifiek ook in Fryslân een aantal activiteiten op kan starten die de ondertekening van het Charter een verdere invulling kan geven.

ROF Logo PNG Transparent & SVG Vector - Freebie Supply

Contact met voetlicht kan via deze website, facebook en twitter. Of natuurlijk gewoon via de mail: info@voetlicht.info.